February 5, 2013


Home from Novenix, 2nd day of training. Saya lang dahil sa sobrang dami ng trainees, hinati kami sa dalawang group. At dahil dun five hours lang kami nagtraining. Saya! Kaso napapagod pa rin ako dahil sa biyahe, sana kasi isang kembot  lang ako sa Makati.

No comments:

Post a Comment