February 27, 2013


It's my first day today and I'm a shuffler. Petiks ang work but still nakakapagod dahil sa biyahe at dahil ang aga ng pasok.Good thing lang walang traffic pag madaling araw. 

I'm so happy dahil nakuha ko na allowance ko at dahil dun magbudget na ako. Nakakahiya na humingi ng money kay father, tipid tipid din. 

BTW readers,  sorry for my ugly face and hair, hagard lang.


  
My hairstyle.My temporary ID in Novenix Corporation. Winner lang sa kintab ang noo ko. 

No comments:

Post a Comment