January 31, 2013


After novena at St Jude Parish, food trip!  Hulog  talaga ng langit si Rose, gutom na ako at saktong pamasahe na lang ang pera ko. Yes, I'm pulubi. Hahaha. Thank you so much Barker! I'm gonna miss you. 

No comments:

Post a Comment